Exit

Att sälja sitt företag är inte alltid lätt. Det är både emotionellt samt svårt – då det är många frågeställningar som kommer upp i samband med en försäljning. Vi kommer reda ut följande punkter vi anser är viktiga för att du ska lyckas med din försäljning av ditt aktiebolag:

  • Vad innebär en ”Exit
  • Hur säljer man sitt företag?
  • Företagsvärdering – hur värderar man ett företag?
  • Checklista: 5 steg till en lyckad försäljning
  • Avveckla eller likvidera ditt bolag?

Vad innebär en Exit?

En exit innebär ur en modern tappning – när en näringsidkare att genom gå företagsförsäljning. En ägare eller flera ägare har tillsammans överenskommit på bolagsstämman att sälja hela eller delar av sitt innehav i företaget.

Målet för många entreprenörer idag är nämligen att göra en exit – genom att sälja sitt bolag tjäna pengar på affären och även tillgodose investerare som väntat på att en affär skall gå i lås.

Det man bör veta om är att det är en stor skillnad mellan verklighet och drömmarnas värld Att driva företag idag är svårt – då konkurrensen och barriären är väldigt höga.
Enligt en studie från UC, är chansen att överleva som ett start-up idag 80% (2017)

Företagsvärdering

Hur värderar man då ett företag?
Det finns idag ett flertal metoder för att värdera företag.
Marknadsvärdering
Företagsvärdet baseras på vad andra liknande företag inom din bransch har sålts för. Utifrån det underlaget tar man fram en värdering.
Substansvärdering
Företagsvärdet bestäms utifrån företagets balansräkning: dess egna kapital (minus eventuella skulder i företag)
Avkastningsvärdering
Företagsvärdet baseras på den framtida resultat (i form av vinst) som företag uppskatta få i framtiden.
Likvidationsvärdering

Företagsvärdet baseras på vad man skulle få betalt för tillgångarna företaget. Denna värdering tar därav inte i anspråk framtidsutsikter utan är en värdering man tar fram när man har beslutat att likvidera sitt företag.

Vill du få en kostnadsfri värdering av ditt företag?
I samarbete med Starman Partners utger vi en gratis företagsvärdering – där du får utlåtande från en expert.

(Visited 34 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close