Starta

Starta eget företag

starta eget företag

I är det omkring 70000 personer som startar eget varje år, vilket i sig tyder på att det är väldigt populärt och omtalat att bli vad man kallar för egenföretagare. En annan siffra som tyder på att vi svenskar faktiskt är rätt duktiga på det här med egenföretagare är att det i nuläget finns runt 1,15 miljoner företag.

Den siffran tyder även på en annan sak som man som egenföretagare måste vara medveten om för att lyckas, nämligen konkurrens. Att starta eget företag är roligt och väldigt lärorikt, men det är inte alltid så lätt som man kan tro. 

Faktum är att det i de flesta fall krävs att man tar sig igenom 10 olika steg för att kunna starta upp sitt eget företag, oavsett vilken bransch man siktar på och vad verksamheten ska bedriva. 10 steg må låta lite, men när man väl är där och på väg in i det hela så kommer man inse att det är otroligt spännande men också otroligt krävande. 

Alltså måste man som entreprenör vara driven och villig att ta sig igenom denna resa, som ofta är fylld av både framgångar och motgångar, för att på riktigt starta sitt eget företag. Det är en lång resa dit, men när man väl är framme så är det värt att steg som det tagit en för att komma dit oavsett hur resultatet blir.

Viktigt att studera branschen innan du startar eget

Om man är intresserad av att starta eget företag så bör man vara noggrann med att studera den bransch som man tänkt ge sig in i, både vad gäller olika arbetsstrategier och vilka behov som finns på marknaden. 

Den första frågan man egentligen bör ställa sig själv är om det över huvud taget finns ett behov av den tjänst eller verksamhet som man tänkt starta, och iså fall vad det innebär och vilket produkt som skulle passa bäst in på den marknaden. Det innebär alltså att efterfrågan skapar en idé om ett möjligt behov, som i sin tur skapar ett behov om utbud- finns det ett behov kan er idé inom en viss bransch faktiskt funka. 

I samma fråga kommer även denna fundering in, ”vem behöver min/ vår tjänst”?. Såklart kan man ibland lyckas med ett företag och en tjänst som det egentligen inte finns ett behov av, där man då skapar ett nytt behov i samband med den nya idén. 

Men den chansen är rätt liten, så för att få bästa möjliga förutsättningar är det smart om man som nybliven eller framtida entreprenör studerar branschen och gör research gällande konkurrens och vilka liknande företag som finns på marknaden. Med de två frågorna kommer man rätt långt, och utifrån det kan man få inspiration och nya tankar kring hur just ni kan utveckla och förbättra er idé jämfört mot andra som redan existerar. 

Gör gärna lite extra efterforskningar när du ska starta eget på hur konkurrensen är och vad den innebär, och fundera över vad just ni kan göra för att få liv i den idé som ni vill bidra med för att underlätta för de rådande kunderna. Skulle företaget passa in på marknaden, och skulle ni som näringsidkare bidra med något utöver det vanliga?

Skapa en affärsplan och planera din väg mot att bli entreprenör

En annan sak som att viktigt att tänka på när man ska bli, eller redan blivit, entreprenör är att man sätter en upp relevant och realistisk affärsplan om hur man ska gå tillväga för att ta sig till sitt mål. Såklart är det inte möjligt att kunna beräkna alla möjliga scenarion och utvecklingar som komma skall, men att i alla fall ha någon form av vägledning som man kan följa är avgörande för den företagsgrund man vill skapa.

Som näringsidkare bör man alltid planera långsiktigt och räkna in alla möjliga tankesätt och utfall som kan ske, då man som sagt omöjligt kan förutsäga hur det faktiskt kommer att bli till 100%. Det gäller att man hittar ett sätt att kombinera inspiration och idéer med verklighet för att bli motiverad om att fortsätta ta sitt företag till det stadiet där man faktiskt tjänar pengar.

Många som vill starta eget tänker faktiskt inte på att man som entreprenör sällan tjänar särskilt mycket pengar i början av sitt företagande. Just den delen av utvecklingen, alltså pengar och inkomst,  är något som man inte bör se som främsta motivation från början om man verkligen vill lyckas.

Däremot krävs det ju ofta en hel del pengar för att ett företag ska bli till verklighet, men det finns en stor skillnad i att sträva efter att tjäna pengar och att investera pengar i företaget. Känner man inte för att satsa in med sitt eget kapital så finns det alla möjligheter att pitcha in idén till en bank eller annan investera, som vid intresse går in med ett visst kapital för att ni ska kunna sätta igång

Kort och gott är det möjligt för i princip alla att starta eget företag, men det krävs ett otroligt engagemang, ett stort intresse, en del kapital, tid och kunskap för att det ska bli till en lyckad verklighet. Så länge man har en bra affärsidé och ser ett behov i branschen så finns det inget som hindrar dig från att försöka utveckla din dröm som entreprenör. 

Planera ekonomin inom företaget

Det är alltså ett faktum att man som egenföretagare ofta kräver en hel del kapital för att kunna ta sin idé dit man tänkt. Det är sällan något som är gratis, för trots att det kanske inte innebär några direkta kostnader i form av pengar så tar det av din egen tid och ditt engagemang. Som ni förstår så har man som entreprenör väldigt många olika typer av kostnader, och planerar man inte ekonomin kan det kosta betydligt mer än vad det egentligen kan vara värt. 

Vad gäller just dessa fysiska kostnader när du startar eget i form av pengar och olika typer av avgifter, och som alltså inte bara tar från din egen tid och energi, så bör du alltså fundera över ett sätt om hur du kan klara det rent kostnadsmässigt. Krävs det att du letar upp en möjlig investerare eller kan du klara det på egen hand?

Att planera den ekonomiska biten för det egna företaget är viktigt för att man inte ska sätta sig själv och andra möjliga partners att gå i konkurs, och då krävs det att man som entreprenör investerar en hel del i företaget både vad gäller tid och pengar. 

Det finns många olika sätt att bedriva ett eget företag och att bli vad man kallar för näringsidkare, men tid och intresse i kombination med kapital är ofta den viktigaste formen av investering för att det ska gå framåt. 

Innan du startar eget företag kan vara smart att sätta sig ner och planera men också beräkna den ekonomiska budgeten för att se hur mycket man måste göra för att räkna ut en vinstmarginal. Ibland måste man som entreprenör låna av andra för att det ska funka, och ibland kan det därmed vara nödvändigt att ta in flera delägare för att kunna få hjälp av deras kunskap och möjligheter.

Starta eget - Olika företagsformer

När vi pratar om företagande och entreprenörskap så är det även nödvändigt att gå in på olika typer av företagsformer för att hela paletten ska trilla på sin plats, där vi kan börja med att gå igenom den mest kända företagsformen Aktiebolag.

Aktiebolag

För att få starta eget och driva ett aktiebolag, eller AB som det förkortas, krävs det att man som företagare sätter in en viss summa pengar i företaget (minst 25000kr). Denna summa benämns som aktiekapital och är då en form av investering där den insatta summan avgör hur mycket du eller ni i företaget har att röra er med, alltså ert startkapital. 

Vidare så säger man att ett aktiebolag är en form av juridisk person, men för att denna juridiska person ska ”komma till liv” så krävs det att en fysisk person registrerar företaget hos bolagsverket och att det blir godkänt. När företaget godkänts och blivit en juridisk person kommer bolagsverket att tilldela er med ett organisationsnummer som är sammankopplat till verksamheten. 

Ett aktiebolag kan även bestå av ett eller flera olika företag som bedriver verksamheter åt samma riktning, där ni alltså kan registrera företagen allt eftersom de startas. Ni kan även välja att ansluta en eller flera fysiska personer till företaget, som då sitter med i styrelsen och är berättigade aktieägare. 

Det innebär att organisationsnummer och företagsledning inte är kopplat till en viss person och att det alltså inte är personligt, utan samtliga medlemmar och företag som är kopplade till verksamheten eller den så kallade koncernen är delaktiga i företagets fram- och motgångar. 

Och tack vare att man gått in med ett visst aktiekapital som grund så finns det alltid en viss backup för att de ägande inte ska bli personligt skyldiga, eftersom det är hela den juridiska personen som riskerar att förlora kapitalet. Oavsett om det går bra eller dåligt för företaget så ska ni som registrerat aktiebolag göra en årsredovisning, som då innehåller det gångna räkenskapsårets olika siffror och resultat. 

Handelsbolag

En annan företagsform är handelsbolag. När ni ansöker om att registrera ett företag som handelsbolag måste ni betala en viss summa för att anmäla företaget, men till skillnad från att starka aktiebolag så finns det här inget krav på att ni måste gå in med ett förbestämt startkapital. 

Däremot krävs det att minst två privatpersoner eller företag kommer överens om att driva företaget för att registreringen över huvud taget ska godkännas, och det får alltså inte finnas mindre än två delägare. Det är upp till den specifika näringsverksamheten att bestämma om det ska sitta med två eller fler delägare, men det är alltså inget alternativ att bara ha en registrerad sådan. 

Sen måste de som ska bedriva företaget, oavsett om det gäller privatpersoner eller företag, gå in och anmäla sin egen fysiska person som ansvarig i företaget. Här kallas de ansvariga för bolagsmän (delägare), och de har tillsammans ett personligt ansvar för både ekonomi, avtal och skulder som berör företaget och dess handlingar. Det är just av den anledningen som det inte krävs ett startkapital, eftersom allt sker med bolagsmännens personliga ekonomi. 

Oavsett om handelsbolaget ska bestå av två eller flera delägare så ska detta anmälas och registreras hos bolagsverket, och när registreringen gjorts och godkänts får företaget sitt organisationsnummer. Det är även i detta skede som företaget blir en juridisk person, och är alltså då officiellt ett företag som kan sätta igång sin verksamhet. 

Vid den slutgiltiga registreringen kan ni alltså titulera er själva som riktiga näringsidkare, där ni som bolagsmän tillsammans är personligt ansvariga och har förpliktelser gentemot företaget och dess sätt att bedrivas. Det innebär alltså att ni sitter i samma båt, och att alla bolagsmän måste komma överens om alla beslut som ska tas innan någon förändring kan ske. 

Kommanditbolag

Sen finns det en annan form av handelsbolag som kallas kommanditbolag, som då är en typ av handelsbolag men med skillnaden att alla delägare inte alltid har samma personliga ansvar och skyldigheter. Där avgörs kommanditdelägarnas, som de även kallas, ansvar och förpliktelser utifrån hur mycket de själva satsat in i företaget, alltså baserat på deras delägarskap. Ju mer man satsat desto mer har man att ansvara för. 

Oavsett om man som företag bedriver ett handelsbolag eller ett kommanditbolag så är man, precis som vid aktiebolagsregistrering, ett företag som har rätten att benämna sig själv som näringsidkare. 

Skillnaden mellan att vara bolagsman i ett handelsbolag och att vara kommanditdelägare i ett kommanditbolag är dock rätt stor vad gäller rätten om att bestämma i företaget, där man som kommanditdelägare sällan har särskilt mycket att säga till om vad gäller olika beslut som berör företagets styrning. Däremot krävs det att minst en av delägarna tillförs titeln som komplementär, vilket innebär att den eller de personerna då har ett obegränsat ansvar gällande företagets styrning.

Enskild firma

Utöver aktiebolag, handelsbolag och den något speciella företagsformen kommanditbolag så finns det två andra företagsformer som kan vara bra att veta om. Låt oss börja med den form som kallas enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som den också benämns som. 

Detta är en företagsform som innebär att det är du själv som privatperson som både äger, driver och ansvarar för det specifika företaget i fråga, där du alltså står som ensam entreprenör. Precis som namnet uttalar så bedrivs en enskild näringsverksamhet av en enskild person, och därmed ses du och ditt företag inte som en juridisk person utan du är registrerad med ditt eget personnummer.

Eftersom en enskild näringsverksamhet, eller enskild firma, ägs och ansvaras av en person så krävs det inte heller här att man går in med ett startkapital, utan det är din personliga ekonomi och du som privatperson som ansvarar för företagets drift. Med det personliga ansvaret blir man som näringsidkare av denna form automatiskt skyldig att personligen ta sig an företagets förpliktelser, såsom avtal och skulder. 

Oavsett hur du själv väljer att bedriva din näringsverksamhet så är du som näringsidkare skyldig att redovisa samtliga resultat precis som i andra företagsformer. Om du väljer att bedriva flera verksamheter under ett och samma företag, eller till och med anställa andra, ska även detta redovisas.

Ekonomisk förening

Så till sist kommer vi till den företagsform som inte så ofta talas men som existerar i allra högsta grad, nämligen ekonomisk förening. Denna företagsform är till för de situationer där man är minst 3 personer som vill slå samman sina styrkor och kunskaper för att starta en ekonomiskt främjande förening. 

Ett typiskt exempel på en sådan ekonomisk förening är vad man kallar för en kooperativ förening, som i juridisk form talar för att man av eget intresse slår sig samman för att tillgodose sina ekonomiska, sociala och/ eller kulturella behov. En ekonomisk förening är alltså en företagsform som man kan ta del av då man utöver det ekonomiska intresset vill fokusera på andra givande faktorer i företagsamheten. 

Vad gäller den ekonomiska föreningens medlemmar så är det tillåtet för både fysiska personer och juridiska personer (alltså företag) att gå med för att delaktigt hålla föreningen och dess ekonomiska intresse i rullning, där det som sagt krävs minst 3 medlemmar för att verksamheten ska få bedrivas. 

Däremot har vem som helst rätten att gå med i styrelsen, där det in princip endast krävs att medlemmarna betalar medlemsavgiften och är delaktiga i att främja det ekonomiska intresset. I den ekonomiska föreningen är man inte mer ansvarig än vad man betalat in i medlemsavgift, och alltså ingår inget personligt ansvar i och med medlemskapet. 

Man brukar säga att en ekonomisk förening påminner om aktiebolag, där man talar om likheten mellan de olika förpliktelserna som råder för de delaktiga samt att de båda företagsformerna godkänner ett ”obegränsat” antal delaktiga företagare så länge de satsar in med en viss bestämd summa. För att bli medlem i en ekonomisk förening måste man som sagt betala medlemsavgiften, och för att bli delägare i ett aktiebolag måste man betala en del av startkapitalet baserat på uppdelningen av aktieägandet. 

Vad gäller förpliktelserna i de olika företagsformerna så talar de båda om att ansvaret gällande företagets skyldigheter läggs på samtliga medlemmar, just för att man gemensamt satsat in ett kapital för att kunna bedriva företaget. Precis som att delägarna i ett aktiebolag inte är personligt ansvariga för företagets förpliktelser och styrning så är inte heller medlemmarna i en ekonomisk förening personligt ansvariga.

Att registrera ett företag

registera företag näringsidkare

För att starta eget företag så är valet av företagsform det första man bör fundera över. Där får man tänka igenom vilken företagsform som passar den specifika företagsidén samt dina/ era behov, intressen och förutsättningar. När man sen valt företagsform är nästa steg att registrera företaget hos bolagsverket.

I samband med denna registrering ska du även ansöka om att få företagsnamnet godkänt, vilket då kräver att det är ledigt. I vissa företagsformer krävs det även att man går in med ett visst startkapital eller en medlemsavgift för att verksamheten ska sättas igång.

Om du vill bedriva en näringsverksamhet krävs det inte att du ansöker om att registrera företaget hos bolagsverket, utan då räcker det med att du ansöker om F-skatt, samt att du ansöker om att få företaget momsregistrerat och godkänt som arbetsgivare. Som enskild näringsverksamhet behöver du inte heller ansöka om ett visst företagsnamn.

Vad gäller registrering av just aktiebolag så måste man också i samband med ansökan avgöra om det ska finnas så kallade firmatecknare, som då är särskilda enskilda personer som ansvarar för att skriva under vissa dokument i företagets namn utan att de sitter med i företagets styrelse. Även dessa ska anmälas till bolagsverket för att tilldelas denna typ av bindande företrädande.  

Vårt tips är att ni i samband med registrering av ett företag går in på verksamt.se. Där kan ni få hjälp, tips och råd gällande allt som rör företagande, för att ni ska hitta bästa möjliga sätt för er att starta företaget. 

Det kan även vara smart att boka in ett bankmöte inför denna typ av företagsregistrering för att på ett bättre sätt gå igenom vad som förväntas av de delaktiga, vad som krävs och vad som kommer att ske framöver. I vissa fall, som när man ska starta en enskild näringsverksamhet, räcker det att man bokar in en tid hos sin bank för att få hjälp med att registrera företaget.

Företag och kontor

kontor näringsidkare

Att sammankoppla sitt företag med ett kontor, eller att skapa ett eget kontor i samband med att företaget växer i skala är något som kan vara smart oavsett vilken bransch man tillhör eller jobbar mot. Dessutom krävs det att man i samtliga företagsformer har en viss adress kopplad till verksamheten, alltså att man har en företagsadress.

Företagsadressen måste inte vara länkad till en viss lokal eller ett kontor, utan det går även bra om den är kopplad till en persons privata adress om det är denne som står för det största ägandet av företaget och att det är bestämt med ett gemensamt beslut. Däremot måste företaget ha en adress, sen är det upp till företagarna att bestämma vilken. 

En annan sak som man som företagare bör tänka på är om man vill ha en hemsida som representerar företaget och dess verksamhet. Att skapa en hemsida är enkelt, men det ger genast ett mer professionellt intryck utifrån. Däremot krävs det att man har fått tag i en ledig domän med ett passande domännamn för att hemsidan ska kunna skapas.

För att allt det här med namnregistrering och hemsideskapande ska gå så smidigt som möjligt så rekommenderar vi att ni inte varken köper eller letar domän innan ni fått ert företagsnamn bekräftat och registrerat av bolagsverket. Det är inte alltid som detta går igenom direkt, och har ni då redan köpt en domän kan det bli svårt om ni ens får använda det namnet.  

Om man redan vet med sig att man tänkt starta en hemsida för företaget innan man ansöker om registrering hos bolagsverket kan det vara smart att välja ett företagsnamn som även går att använda för att skapa en bra domän, och att man då kanske gör lite research om lediga domännamn bara för att få en uppfattning om vad som faktiskt skulle funka. 

För precis som att man i samband med företagsregistreringen måste ansöka om ett ledigt företagsnamn så måste man i samband med start av hemsida köpa ett ledigt domännamn. Man bör som sagt inte köpa domännamnet och registrera en domän innan man fått sitt bolagsnamn bekräftat, men att se vilka lediga domännamn som kan passa någorlunda bra med bolagsnamnet är inte fel. 

Med tanke på att man som näringsidkare av enskild näringsverksamhet inte behöver ansöka om eller anmäla ett specifikt bolagsnamn så är det betydligt mycket lättare att hitta en passande domän för en sådan företagsform. Där finns det alltså inte samma krav på att företagsnamnet ska matcha med domänen, utan där kan du välja att döpa företaget efter ett ledigt domännamn och sen möjligtvis anmäla ett annat namn till bolagsverket.   

Om du till exempel väljer att köpa en domän som heter ”näringsidkare.se” så krävs det alltså inte att det namnet även finns ledigt som företagsnamn, utan då kan du gå vidare med den domänen och skapa en hemsida samtidigt som du hos bolagsverket benämner din verksamhet baserat på ditt personliga namn. 

Utöver att starta en egen hemsida, och därmed söka efter ett ledigt och passande domännamn, så kan man även i vissa fall få nytta av att starta en egen webbshop å företagets vägnar. Att synas med en hemsida är bra, men att starta en webbshop där kunderna enkelt kan ta sig in och på egen hand handla era produkter eller tjänster är både smart och effektivt. Då är det enklast att sammankoppla hemsidan med webbshopen, för att kunderna ska få en optimal upplevelse.

Använd sociala medier när du ska starta eget

I samband med att man startar en hemsida och möjligtvis en webbshop så kan samtidigt passa på att synas på sociala medier. Där är det lättare för er att marknadsföra det ni gör och de tjänster/ produkter ni erbjuder i och med att det idag är väldigt populärt att använda olika sociala plattformar. 

Om en kund får upp ögonen för er på sociala medier är sannolikheten betydligt större att kunden sen går vidare till er hemsida för att köpa eller ta del av det ni erbjuder. Att få kunderna direkt till er hemsida är svårare om ni inte syns på sociala medier, i alla fall i de flesta fall.

Viktigt att bygga ett nätverk

nätverk näringsidkare

Precis som vi nyss poängterade så är det otroligt viktigt att man som företag ägnar tid och energi åt att synas och för att marknadsföra sitt varumärke. Detta gäller oavsett vilken typ av företag man startat och vilken bransch man riktar in sig på, eftersom alla verksamheter är beroende av att ha ett nätverk och en kundbas som är intresserade av produkten eller tjänsten. 

Som näringsidkare är det också ens eget ansvar att skapa och bygga detta nätverk som i sin tur gör att ert företag kommer växa. Det gäller främst att fokusera på den bransch som företaget jobbar inom, och att företagsnätverket sen byggs upp med kunder inom den branschen. 

Ju fler kunder ni som företag når ut till, både via sociala medier och annan marknadsföring, desto större är chansen att ert goda rykte sprids inom just det nätverket och den branschen. Efter ett tag kommer detta gå av sig själv, och vips har ni en hel drös av intressanta personer som både är intresserade av att köpa er tjänst och att jobba med er.

Oavsett om ni bedriver ett aktiebolag eller en näringsverksamhet så kan ert kundnätverk vara avgörande för företagets frammarsch på marknaden, vilket ju är betydande för samtliga företag och det resultat som ni i slutändan kan ta del av. Att starta eget är otroligt lärorikt på så många olika sätt, och att lära sig av sina kontakter och ta del av ett nätverk kan ge mycket på vägen! 

Anlita en revisor för att hantera bokföring

revisor näringsidkare

När ni startat eget så är det beroende på vilken företagsform företaget är av så kan det faktiskt finnas ett krav på ni måste anställa en revisor som sköter om er bokföring och redovisning. Om ni till exempel bedriver ett stort eller publikt aktiebolag så måste ni ha en auktoriserad revisor, medan om ni bedriver ett handelsbolag så behövs det endast i vissa fall. 

Enskilda näringsverksamheter har sällan några specifika krav på att en revisor måste finnas med i bilden, men även där kan det ibland vara ett måste beroende på vad företaget bedriver och hur resultatet redovisas. 

Anledningen till att många företag måste, eller rent ut sagt vill anställa en revisor är för att det ofta är svårt att hålla koll på att olika siffror, underlag och händelser som hela tiden rullar på, speciellt om man bedriver en väldigt stor verksamhet med många anställda. Även de som bedriver ett mindre företag kan tycka att det här med redovisning är rörigt, eftersom alla företagshändelser (trots att de är få eller mindre) måste redovisas.

Genom att anlita en auktoriserad revisor kommer ni som företag, eller du som enskild entreprenör spara både tid och pengar som kan läggas på själva arbetet om att utveckla verksamheten. 

Om det inte finns ett specifikt krav om att ni som företag måste ha en revisor så är det valfritt huruvida ni vill gå vidare där, men bokföringen ska i alla fall göras och redovisningen ska skickas in årligen. Som entreprenör ligger ansvaret på en själv, och ibland kan det vara mer ansvar än vad man tror när det kommer till att starta eget företag. En revisor kan verkligen underlätta för de gånger då bokföringen krånglar till det!

Får man anställa om man startar eget företag?

Som egenföretagare finns det vissa regler vad gäller det här med att anställa andra som ska jobba för företaget, där dessa regler och villkor varierar beroende på vilken företagsform det gäller. För det första så måste man beräkna om företagets budget faktiskt räcker till att anställa, eller om man till exempel vill försöka hitta en investerare som kan hjälpa till och bidra med både jobb och kapital.

Om ni som företag har råd att anställa beror ju såklart också på vad den anställda skulle kosta er, vilket i sig är en fråga som skiljer sig åt rätt rejält beroende på vilken bransch ni jobbar inom och vilken typ av anställning/ tjänst ni är i behov av. Det är viktigt att ni funderar över vad det kostar att anställa, och hur mycket ni vid en möjlig anställning ska kunna betala ut för en bruttolön. 

Vid en anställning bör man även fundera på om det är något som ska vara under en kortare eller längre period, och om det är något som i sin tur kan leda till ett nytt delägarskap eller annan form av ansvarstagande inom företaget. Tänk också på att anställning är något som samtliga delägare måste komma överens om, såvida ni inte har kommit överens om en speciell uppdelning av personliga ansvarsområden. 

Oavsett hur ni vill starta eget företag och vilken företagsform ni bedriver så finns det alltså vissa förhållningssätt att utgå ifrån om man ska anställa, speciellt om man som näringsidkare jobbar i mindre skala eller om man bedriver ett företag med mycket personligt ansvar. Om du till exempel bedriver en enskild näringsverksamhet måste du registrera dig som arbetsgivare hos skatteverket innan du kan anställa.

Bästa sättet att driva, bygga och växa en näringsverksamhet

Med tanke på att man som egenföretagare själv ansvarar för att få verksamheten att ta sig framåt så är det viktigt att man är medveten om hur man på bästa sätt bär sig åt för att driva och bygga företaget, samt hur man ska göra för att få det att växa i rätt takt. 

En grundläggande faktor för att man ska lyckas med denna punkter, som i sin tur gör att företaget kan gå bra, är att man fokuserar på rätt saker. Det vill säga, som företagare bör man fokusera på sin egen bransch och inte sväva ut på för mycket runt omkring, samtidigt som det även är viktigt att man med hjälp av inspiration och lärdom från andra fokuserar på hur man ska utveckla den egna verksamheten.

Andra företag kan ha vissa saker som ni inte har eller ännu lyckats fånga, samtidigt som de även kan göra saker på ett sätt som inte alls passar er. Det är viktigt att inte fastna i detta allt för mycket utan att man istället fokuserar på det som gör att ni tar er framåt, inte bakåt. Se även till att du och ditt team jobbar bra ihop och att ni strävar efter samma mål. 

Även ekonomi och frågor som rör er ekonomiska framväxt är viktiga att lägga fokus på eftersom det gör att ni kan utvecklas och ta nästa steg i form av tillväxt, effektivitet och kvalité. Att tjäna pengar är inte alltid det viktigaste, men när ni kommit dit så är det i alla fall ett tecken på att det rullar.

Tänk på hur du framstår som ledare

Vad gäller just företagsledningen och teamet som jobbar ihop så är det som sagt viktigt att det går ihop och att man tänker åt samma håll. Om ni ska anställa någon kan det vara smart att fokusera på att hitta starka personer som sitter inne på kvalitativa och sociala meriter, och att du själv som anställare visar upp dina bästa sidor för att framstå med gott exempel.

Ett exempel på det är att du som ledare eller anställare visar vilken väg man ska gå, istället för att peka på en viss person eller poängtera misstag som görs. För att ledarskapet ska funka och ge positiva resultat kan det underlätta om man beräknar och visar upp en strategi över hur man tänkt att företaget ska drivas och vad man siktar på, så att alla i teamet kan ta del av tankarna på så sätt snarare än att man tillrättavisar och trycker ner.

Att driva företag innebär ofta mycket eget ansvar och svängrum på olika plan, men jobbar man med ett team sitter man inte alltid själv i båten. Då måste man inse att man som entreprenör inte längre kan styra och ställa precis som man själv vill, utan då är även andra med i bilden och har en påverkan på företagets arbetssätt. 

Det bästa sättet att driva och bygga ett företag för att få det att växa är genom att tydligt visa vägen samtidigt som man är öppen för att ge andra en chans. Att jobba som ett team innebär att man jobbar ihop och att man tillsammans kämpar för att nå ett mål, och för att det ska funka måste alla få vara med i båten!

Vill du läsa om hur du ska växa din verksamhet?

(Visited 77 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close